RURALE REFLEKSJONAR

Arkiv

Av Katrina Rønningen, Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning     Målet om økning av norsk landbruksproduksjon med 20 prosent på 20 år gjør det nødvendig å klargjøre noen av premissene. Hvordan skal denne økningen skje? Hvem skal stå for den og hvor? Norge har siden bykset på FAOs matvareindeks i 2008 beveget seg fra multifunksjonelt landbruk og kulturlandskap som legitimering av landbrukspolitikken, til å fokusere på behovet for økt matvareproduksjon. De… Les meir

Av Eva Fjellheim, Frode Flemsæter og Katrina Rønningen Norsk senter for bygdeforskning Samiske rettighetsspørsmål skaper debatt. Det siste halvåret har det særlig stormet rundt bruk og rettigheter i utmark, og ordskiftet har til dels nådd ufine høyder. Debatten preges av begrenset kunnskap om forholdet mellom utmarksressurser, rettigheter og etnisitet. Frykten for at samer skal kunne påberope seg nye og flere rettigheter i utmark på grunn av sin status som urfolk, står ofte… Les meir

Av Svein Frisvold og Katrina Rønningen   30 år etter etableringen av Froan verneområde er vernet mer omstridt enn noen gang. Oppdrettsselskapet SalMar håper på permanent oppdrettstillatelse, lokalsamfunnet forventer næringsutvikling, miljøverninteressene raser, mens naturforvaltningen toer siner hender. Miljøverndepartementet har nylig vært på befaring for å finne vei ut av floken. Men problemene stikker dypere enn oppdrett. Froan er Norges største verneområde til sjøs. Helårsbefolkningen utgjør i dag rundt 50 personer. Med tilbakegang… Les meir

Av Svein Frisvoll og Katrina Rønningen   Naturvern kan vekke sterke følelser og tydeliggjøre store interessekonflikter. Mange verneområder etableres med langdryge og konfliktfylte prosesser i for- og/eller i etterkant. Det kjempes om å få gjennomslag for interesser som kan være både motstridende og like legitime; det være seg biologisk mangfold, kulturminnevern, internasjonale forpliktelser eller nærings- og distriktsutvikling. Spesielt konfliktfylt kan det bli når ”storsamfunnet”, representert ved miljøforvaltningen, båndlegger ressurser og bosatte arealer… Les meir

Av Svein Frisvoll og Katrina Rønningen   Det er 30 år siden etableringen av Froan verneområde, og i dag synes frontene steilere enn da Froan ble vernet: En marginalisert Froan-befolkning og sterke brukerinteresser med krav om verdiskaping står mot verneinteressenes krav om naturvern. Konfliktene var tidligere mest knyttet til sel, men de siste 11 årene har gjentatte midlertidige oppdrettstillatelser i landskapsvernområdet stått i sentrum. I den ene vektskålen ligger naturforvaltningens legitimitet og… Les meir

Av Lars Rønning, Bjørn Egil Flø, Reidun Heggem og Katrina Rønningen   Det foregår en kamp om dagen som tilsynelatende ser ut til å handle om statistikk – bondestatistikk – men som egentlig handler om retten til å bestemme hva en bonde er, eller rettere, hva en bonde skal være. Nationens debatt omkring antall bønder avslører at ”bondestatistikk” er politikk. Med bonde vil de fleste tenke på en som driver jorda, eventuelt… Les meir