RURALE REFLEKSJONAR

Arkiv

Av Anders Bryn. Forsker, Naturhistorisk museum, UIO og Bjørn Egil Flø. Forsker, Norsk senter for bygdeforskning Gjennom Klimaforliket ble flertallet i Stortinget enige om en rekke forebyggende og avdempende klimatiltak. Det mest dagsaktuelle forslaget er at skogplanting på nye arealer i Norge kan øke opptaket av klimagassen CO2, og dermed bremse drivhuseffekten. Dagens fagkunnskap tilsier at dette ikke er et effektivt klimatiltak og at de negative bivirkningene er omfattende. Dessuten vil tiltaket… Les meir

Av Andes Bryn, Nils T. Bjørke og Knut Almquist     I programmet «Brenner – historier fra vårt land» tok NRK oss nylig med på en dugnad i Telemark for å rydde skog og ta tilbake en tidligere åpen, solfylt samlingsplass. Helten samler bygda til dugnad, rydder opp og reiser hjem. Problemet er at når Brenner og NRK forsvinner kommer plantene – busker og kratt, og senere skog – tilbake og tar… Les meir