RURALE REFLEKSJONAR

Arkiv

  Av Maja Farstad     Det er et allment akseptert og anvendt prinsipp at man ikke skal ta, uten å gi noe tilbake.   Hytteeiere har gjerne sterke interesser i vertskommunen, knyttet til eierskap og bruk av egen hytte og nærmiljøet for øvrig, og mange forsøker derfor å oppnå innflytelse og ulike rettigheter for å sikre sine interesser. Men skal hyttefolket kunne kreve noe i vertskommunen sin uten at lokalbefolkningen ser… Les meir